BETON VE HARÇ KATKILARI

QIS CRS LIQUID


CLEVER PU BASE 110

QIS CRS LIQUID, betondaki gözenek ve kapiler boşlukları içerdiği kimyasallar ile doldurarak yapısal su geçirimsizlik sağlayan beton katkısıdır.


 

KULLANIM ALANLARI

 • Su depoları, barajlar, arıtma tesisleri, havuzlar.
 • İçme suyu depolarında.
 • Temel betonu, istinat duvarı, köprü, tünel ve kanallarda.
 • Kimyasal ve çevresel etkilere dayanımlı betonlarda.
 • Kütle betonlarında.
 • Prekast elemanlarda.

 

ÖZELLİKLER

 • Betonda agresiv kimyasallara dayanım artar.
 • Betonun sülfirik asit ve sülfata karşı dayanımını artırır.
 • Betonun donma çözülme dayanımını artırır.
 • Betondaki donatının korozyonunu yavaşlatır.
 • Korosiz etkisi yoktur. Donatıya zarar vermez.
 • Klor içermez.
 • Betonda kapiler su geçirimsizlik etkisi kalıcı ve yapısaldır
 • 14 bar’a kadarki su basıncına dayanıklıdır.
 • Positif ve negatif yönden gelen su basıncına dayanıklıdır.
 • Betonda daha sonra oluşabilecek çatlak ve kapiler boşlukları doldurur. (max. 400 mikron).
 • İçme suyu depolarında kullanılabilir. Zehirli değildir.
 • Betonun erken ve nihai basınç dayanımını artırır.