QIS BITUMAS

PDF

TANIMI
QIS BITUMAS, elastrometik
bitüm-kauçuk esaslı, yatay ve
düşey derzlerde ısıtılarak
kullanılan süper elastik derz
dolgu macunudur.
KULLANIM ALANLARI
✔ Dilatasyonlar, derzler,
✔ Geniş yüzeyli beton
kaplamaların ek yerleri,
✔ Barajlar, kanal ve kanaletler,
✔ Genleşme ihtimali olan diğer
yerlerde. Su geçirimsizlik,
dolgu, tamir ve yapıştırma amaçlı kullanılır.
✔ Cam yol butonlarının asfalta montajı için kullanılır.
ÖZELLİKLER
✔ Çok elastiktir. -20°C ila +80°C sıcaklıklar arasında
elastikiyetini korur.
✔ Çift cidarlı özel kazanda veya direkt olarak ocak üzerinde
ısıtılabilir.
✔ İçme suyuna karışmaz.