QIS BİTÜMAX 2K

PDF
Kategoriler:

Bitüm kauçuk ve çimento esaslı çift kompenantlı su yalıtım kaplaması.

 

KULLANIM ALANLARI

 • Yer altı ve yer üstü yapıların dış yüzeylerinin nem, rutubet, su ve basınçlı suya karşı yalıtımında.
 • Teras, çatı ve balkon, temel, perde istinat duvarlarında.
 • Islak hacimlerin yalıtımında.
 • Beton, tuğla, briket, hafif beton, sıva, şap yüzeylerinde.
 • Üzeri koruma altına alınmış bina dış yüzeylerinde.
 • Atık su kanal dış yüzeylerinde.

 

ÖZELLİKLER

 • Yüksek elastikiyet ve çatlak örtme kapasitesine sahiptir.
 • Solvent veya zararlı maddeler içermez, ekolojiktir.
 • Derzsiz, eksiz kaplama yapılır.
 • Yüksek yapışma gücü vardır.
 • Bitki kökleri ve mikroorganizmalar, dayanıklıdır.
 • Toprak nemi, rutubet, su ve basınçlı suya karşı kesin izolasyon sağlar.
 • Klor, sülfat, tuz çözeltileri, zayıf asitler ve normal toprakta bulunan maddelere dayanıklıdır.
 • Donma-çözünme döngüsüne dayanıklıdır.