QIS CARBON CY

PDF

TANIMI
QIS CARBON CY yapısal
güçlendirme için kullanılan çift
yönlü karbon esaslı liflerin
eksenine dik yerleştirilen ısıl
işleme tabi tutulmuş E glass cam
elyaf – termoplastik fiberler ile
oluşturulan, örgülü kumaş
dokumadır.
KULLANIM ALANLARI
✔ Yapı elemanlarının ( betonarme, taş ve tuğla duvar, ahşap)
eğilme ve kesme yüklerinde;
✔ Betonarme kirişlerin eğilme ve kesmeye karşı güçlendiril-
mesinde,
✔ Betonarme döşemelerin eğilmeye karşı güçlendirilmesinde,
✔ Betonarme kolonların basınca karşı güçlendirilmesinde,
sünekliğinin arttırılmasında,
✔ Eksik donatı takviyesinde,
✔ Yapısal güçlendirmede,
✔ Yığma duvarların (tuğla, taş) sismik güçlendirmesinde,
✔ Tarihi eserlerin kubbe, tonoz, minare güçlendirmesinde
kullanılır.
ÖZELLİKLER
✔ Şantiye içinde nakli kolaydır.
✔ Atkıları ısıl işlemle güçlendirildiğinden her iki yönde de
kesilebilir.
✔ Yoğunluğu az olduğundan güçlendirilen yapıya ilave yük
getirmez.
✔ Çift yönlü olduğu için her türlü güçlendirme işinde güvenle
uygulanabilir.