QIS CARBON PL

PDF

TANIMI
QIS CARBON PL, beton, ahşap ve yığma
yapıların güçlendirilmesi için haricen
yapıştırılıp donatı olarak kullanılan karbon
lif donatılı polimer plakadır.
KULLANIM ALANLARI
Betonarme kiriş ve döşemelerin yük
taşıma kapasitesini artırılmasında,
betonarme kiriş ve döşemelerin eğilme
dayanımının artırılmasında, betonarme
kolonların basınca karşı güçlendirilmesinde, fazla sehim yapan kiriş
ve döşemelerin rijitliğinin artırılmasında, eksik donatı takviyesinde,
yapısal güçlendirmede, betonarme döşemelere monte edilmiş
makinelerin neden olduğu titreşimlerden doğan gerilmelerin
önlenmesinde kullanılır.
ÖZELLİKLER
✔ Hafif olduğundan yapıya ilave yük getirmez.
✔ Hızlı ve kolay uygulama yapılabilir.
✔ Uygulamada binanın boşaltılmasına gerek olmadığından yapı
çalışmaya devam ederken güçlendirme yapılabilir.
✔ Yük taşıma kapasite artışı sağlar.
✔ Döşeme ve kirişlerde oluşan sehimleri azaltır.
✔ Yüksek çekme dayanımlarına sahiptir.
✔ Korozyon riski yoktur.