QIS CARBON TY

PDF

TANIMI
QIS CARBON TY yapısal güçlendirme için kullanılan tek yönlü karbon
esaslı liflerin eksenine dik yerleştirilen ısıl işleme tabi tutulmuş
E glass cam elyaf – termoplastik
fiberler ile oluşturulan, örgülü
kumaş dokumadır.
KULLANIM ALANLARI
✔ Yapı elemanlarının ( betonarme, taş ve tuğla duvar, ahşap)
eğilme ve kesme yüklerinde;
✔ Betonarme kirişlerin eğilme ve kesmeye karşı güçlendirilme-
sinde,
✔ Betonarme döşemelerin eğilmeye karşı güçlendirilmesinde,
✔ Betonarme kolonların basınca karşı güçlendirilmesinde,
sünekliğinin arttırılmasında,
✔ Eksik donatı takviyesinde,
✔ Yapısal güçlendirmede,
✔ Yığma duvarların (tuğla, taş) sismik güçlendirmesinde,
✔ Tarihi eserlerin kubbe, tonoz, minare güçlendirmesinde
kullanılır.
ÖZELLİKLER
✔ Birim ağırlığı az olduğundan şantiye içinde nakli kolaydır.
✔ Atkıları ısıl işlemle güçlendirildiğinden her iki yönde de
kesilebilir.
✔ Yoğunluğu az olduğundan güçlendirilen yapıya ilave yük getirmez.
✔ Tek yönlü olduğu için silo, baca, kazık, duvar, kiriş, kolon gibi
farklı yüzey geometrilerine uygulanabilir.
✔ Her türlü duvarın patlama ve çarpma karşısında parçalanma
dayanımını arttırır.