QIS CRS LIQUID

PDF

QIS CRS LIQUID, betondaki gözenek ve kapiler boşlukları içerdiği kimyasallar ile doldurarak yapısal su geçirimsizlik sağlayan beton katkısıdır.

 

KULLANIM ALANLARI

 • Su depoları, barajlar, arıtma tesisleri, havuzlar.
 • İçme suyu depolarında.
 • Temel betonu, istinat duvarı, köprü, tünel ve kanallarda.
 • Kimyasal ve çevresel etkilere dayanımlı betonlarda.
 • Kütle betonlarında.
 • Prekast elemanlarda.

ÖZELLİKLER

 • Betonda agresiv kimyasallara dayanım artar.
 • Betonun sülfirik asit ve sülfata karşı dayanımını artırır.
 • Betonun donma çözülme dayanımını artırır.
 • Betondaki donatının korozyonunu yavaşlatır.
 • Korosiz etkisi yoktur. Donatıya zarar vermez.
 • Klor içermez.
 • Betonda kapiler su geçirimsizlik etkisi kalıcı ve yapısaldır
 • 14 bar’a kadarki su basıncına dayanıklıdır.
 • Positif ve negatif yönden gelen su basıncına dayanıklıdır.
 • Betonda daha sonra oluşabilecek çatlak ve kapiler boşlukları doldurur. (max. 400 mikron).
 • İçme suyu depolarında kullanılabilir. Zehirli değildir.
 • Betonun erken ve nihai basınç dayanımını artırır.