QIS HYDRO MAX

PDF

TANIMI
QIS HIDRO MAX, betondaki gözenek ve
kapiler boşlukları içerdiği kimyasallar ile
doldurarak yapısal su geçirimsizlik
sağlayan toz halde beton katkısıdır.
KULLANIM ALANLARI
✔ Su depoları, barajlar, arıtma tesisleri,
havuzlar,
✔ İçme suyu depolarında,
✔ Suya maruz temel betonu, istinat
duvarı, köprü, tünel, kanal gibi
yapılarda,
✔ Kimyasal ve çevresel etkilere dayanımlı betonlarda,
✔ Kütle betonlarında,
✔ Prekast elemanlarda kullanılır.
ÖZELLİKLER
✔ Betonda agresif kimyasallara dayanım artar.
✔ Betonun sülfirik asit ve sülfata karşı dayanımını artırır.
✔ Betonun donma çözünme dayanımını artırır.
✔ Betondaki donatının korozyonunu yavaşlatır.
✔ Betonda su geçirimsizlik etkisi kalıcı ve yapısaldır.
✔ 14 bar’a kadarki su basıncına dayanıklıdır.
✔ Pozitif ve negatif yönden gelen su basıncına dayanıklıdır.
✔ Betonda daha sonra oluşabilecek çatlak ve kapiler boşluk-
ları doldurur. (max. 400 mikron)
✔ İçme suyu depolarında kullanılabilir. Zehirli değildir.
✔ Betonun erken ve nihai basınç dayanımını artırır.
✔ Klor içermez.