QIS REPFIX 100 S

PDF

TANIMI
QIS REPFIX 100 S, tek bileşenli, uygulandığı
beton yüzeylerde 5-30 mm kalınlık yapan,
tiksotropik-mala kıvamında, polimer
modifiye, brüt beton, ince tamir harcıdır.
KULLANIM ALANLARI
✔ Beton yapıların tamiri ve yüzey
tesviyesinde.
✔ Brüt beton yüzeylerin tamiratı ve
sıvanmasında.
✔ Duvar ve tavanların sıvanması ve
tamiratında.
✔ Seramik altı beton tamiratı ve yüzey düzlemesinde.
ÖZELLİKLER
✔ Uygulandığı beton yüzeylere yüksek yapışma gücü.
✔ Düzgün yüzey bitişi sağlar.
✔ Non-shrink, çekmesiz, büzülmeyen özelliği sayesinde çatlaklar
oluşmaz.