QIS SVK 1000T

PDF

TANIMI
QIS SVK 1000T, harcı akışkanlaştırarak işlenebilirliğini ve
dayanıklılığını artıran, geçirimsizlik ve aderans sağlayan,
tiksotropi özelliği artırılmış toz
halde katkı malzemesidir.
KULLANIM ALANLARI
✔ Her türlü harçlarda,
✔ Özellikle düşük çimento
oranlı harç karışımlarında
kullanılır.
ÖZELLİKLER
✔ Klor içermez.
✔ Harçta çatlama ve ayrışmayı azaltır.
✔ Harcı akışkan yapar.
✔ Harcı dondan korur.
✔ Harcın yapıya aderansını artırır.
✔ Harçta geçirimsizliği artırır.
✔ Harcın mukavemetlerini artırır.
✔ Su/çimento oranını düşürür.
✔ İstenilen derecede priz gecikme sağlar.
✔ Kireç yerine kullanılır.